Hoppa till huvudinnehåll

Familjehem

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem vilket innefattar att vi föreslår familjehem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till familjehemmen.

Våra familjehem är familjer med intresse, tid och plats för barn eller ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar. En placering i familjehem varar oftast under en längre tid.

Genom känslomässig närvaro, lyhördhet inför barnets behov samt praktiskt stöd i vardagen får barnet möjlighet att känna sig hemma och hitta en trygghet.

Familjehemmet hjälper till med läxor och har kontakt med barnets lärare. Det sköter även kontakten med hälso- och sjukvården. Den kanske allra viktigaste uppgiften är dock att finnas till för barnet eller ungdomen som en viktig vuxen, en extraförälder.

Rätt familjehem till rätt barn/ungdom

En lyckad placering handlar om att matcha rätt barn eller ungdom med rätt familjehem. Alla placeringar föregås därför av ett noggrant matchningsarbete tillsammans med socialtjänsten.

Våra familjehem är grundligt utredda av oss, så vi vet att de är lämpade att ta emot barn och unga. Sedan matchas i varje enskilt fall familjehemmen med socialtjänstens information om barnet. Ju mer information vi får från socialtjänsten, desto bättre matchningar kan vi göra.

Konsulentens roll

Alla familjehemsplaceringar har en ansvarig konsulent hos oss. Konsulenten ger handledning och stöttar familjen. De gör även hembesök och har samtal med både familjen och barnet för att stärka deras relation och följa upp vården. Som familjehem har du dessutom även tillgång till jour dygnet runt. Våra familjehem går i vår regi grundutbildningen Ett hem att växa i samt manualbaserade föräldrautbildningen Connect.

En lyckad placering kräver ett nära samarbete, personligt engagemang och tillitsfulla relationer hos alla inblandade.