Hoppa till huvudinnehåll

Jourhem

Vi erbjuder konsulentstödda jourhem vilket innefattar att vi föreslår jourhem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till jourhemmen.

Våra jourhem tar emot barn och unga medan socialtjänsten utreder vilken hjälp och stöd barnet och föräldrarna behöver.

Ofta sker placeringarna med kort varsel, vilket våra familjer är vana vid. De ansvarar för att barnen får leva ett så normalt liv som möjligt under placeringstiden; gå i skolan, ha en meningsfull fritid och – i den utsträckning det är möjligt – träffa sin familj och vänner.

Det är viktigt att den placerade känner sig trygg i jourhemmet och att placeringen så långt som möjligt blir begriplig. Bland jourhemmets uppgifter ingår att göra den placerade delaktig i familjen samt erbjuda hjälp att hantera känslor.

Våra konsulenter

Enligt oss är nyckeln till en lyckad placering nära samarbete, personligt engagemang och tillitsfulla relationer. Ansvarig konsulent handleder och stöttar familjen, gör hembesök och följer upp vården genom samtal med familjen och den placerade.

Under placeringstiden har vi tät kontakt med socialsekreteraren. Det ger bland annat socialtjänsten tillgång till viktig information som kan underlätta utredningen, som hur den placerade fungerar i vardagen, i jourhemmet och vilka behov som finns.

Som stöd för våra jourfamiljer har vi jour dygnet runt.