Hoppa till huvudinnehåll

Öppenvård

Victoria behandlingscenter erbjuder öppenvårdsinsatser riktade till barn, unga och föräldrar. Vi har tillstånd från IVO att bedriva öppenvård och verksamheten uppfyller enligt IVO kravet om god kvalitet och säkerhet.

En öppenvårdsinsats kan ges till barn som bor hemma men även som komplement till en placering eller som eftervård efter avslutad placering. Insatsernas innehåll och omfattning kan skräddarsys för att tillgodose den enskildes behov. Målet är att ge den unge och familjen verktyg och förhållningssätt för att klara av vardagen.

Vi erbjuder:

  • ART-program: träning i moral, sociala färdigheter och känslokontroll. Erbjuds i grupp, familj eller enskilt.
  • Barnsamtal utifrån utvecklingsstödjande samtalsmetodik
  • Triangulerande samtal
  • SKKP (särskilt kvalificerad kontaktperson)
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj för utökat stöd till barn/ungdomar
  • Stödsamtal och förändringsarbete med föräldrar/biologiskt nätverk
  • Umgängesstöd