Hoppa till huvudinnehåll

Vår tanke

Vad vi gör

Victoria behandlingscenter arbetar med konsulentstöd till jour- och familjehem. Familjerna tar emot barn och ungdomar som av olika skäl behöver placeras. Vi erbjuder också kraftigt förstärkta familjehem och öppenvård. Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstöd till jour- och familjehem samt öppenvård.

Våra kontor är belägna i Hökarängen söder om Stockholm samt i Norrköping.

En lyckad placering kräver att familjerna är trygga i sitt sammanhang att de känner tillhörighet och närhet. Att de vet vad som förväntas av dem, är delaktiga i planering, får professionellt stöd och handledning, fortbildning och har möjlighet till jour dygnet runt.

Vår tanke

Vi arbetar utifrån övertygelsen att all förändring börjar med fungerande relationer. Nära och tillitsfulla relationer mellan oss, de barn och ungdomar som vi arbetar med och övriga inblandade.

Sådana relationer byggs med engagemang, närhet och personlig närvaro. Det har varit utgångspunkten för oss ända sedan 1995, då makarna Marnell startade Victoria behandlingshem.

Utveckling genom fungerande relationer

I allt vi gör finns tanke om att alla människor har vad som krävs för att utvecklas. Vi är lika övertygade om att utveckling börjar med fungerande relationer.

Det är vanligt att de barn och ungdomar vi jobbar med har gått eller går igenom svåra kriser. Vi tror att kriser kan hjälpa människor att växa och utvecklas, under förutsättning att personen får stöd och hjälp att bearbeta upplevelserna.

Vårt mål är alltid att upprätthålla befintliga relationer. Det innebär bland annat att bearbeta de kriser som kan uppstå under en placering. Genom att göra det kan man fortsätta bygga relationerna, istället för att bryta upp dem.

Den här synen skapar stabilitet och tålamod. Den ger oss en stor förståelse för att olika beteenden kan vara symptom på ett underliggande tillstånd. Det sätter måendet i fokus, för att kunna bearbeta det och styra olika förhållningssätt.

Utrymme för tankar och känslor

I alla placeringar finns det många inblandade. Den placerade, föräldrar, familjehem, socialsekreterare, vårdnadshavare och konsulent. Genom handledning och stödsamtal vill vi skapa utrymme för tankar och känslor.

Det finns ett värde och mål i sig att bekräfta dessa. För oss är det en central del i stödet till barn och familjer, oavsett vilken fas de befinner sig i. Arbetssättet hänger också samman med Victoria behandlingscenters värdegrund; förändring genom nära och tillitsfulla relationer.

Våra konsulenter

Alla våra åtta konsulenter är socionomer med handledarutbildning. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet från socialtjänsten. Vi är en sammansvetsad grupp som ser styrkan i att samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. 

En lyckad placering kräver att vi alla runt barnet vågar vara viktiga. Alla måste vara beredda att ge det där lilla extra. Det innebär att både göra det som förväntas och det som behövs.

Handledning till familjerna

Alla jour- och familjehem får handledning av en konsulent. Handledningen ger familjer ett sammanhang där de får möjlighet att strukturera sina upplevelser, få känslomässigt stöd och verktyg i relation till uppdraget.

Ett uttalat mål för handledningen är att bygga och stärka relationen mellan familjen och det placerade barnet, med fokus på barnets behov.

Genom handledningen ökar våra jour- och familjehems kompetens, vilket ger dem en större trygghet. Konsulenterna håller även i grund- och vidareutbildningar och vi tar med jämna mellanrum in externa föreläsare för fördjupning inom vissa områden.

Vår värdegrund

Våra metoder bygger på vår värdegrund, att fungerande relationer är nyckeln till förändring och att alla människor har inneboende resurser till utveckling. Vi ser en kris som en möjlighet, under förutsättning att det finns stöd till bearbetning.